Wczorajszej nocy odszedł Stanisław Witkowski — nasz serdeczny przyjaciel i wspaniały nauczyciel, wybitny i charakterny muzykant. Mistrz, bez którego nie byłoby Tęgich Chłopów ani Taborów Domu Tańca w Sędku.

Przez kilkadziesiąt lat wraz z braćmi Janem, Zygmuntem, Kazimierzem i Stefanem tworzył jedną z najsłynniejszych kapel Kielecczyzny

Więcej