Dorota Murzynowska

BARABAN

Antropolożka i animatorka kultury, bębnistka, a gdy grają inni – zamiłowana tancerka. Studiowała w Instytucie Kultury Polskiej na UW i na Uniwersytecie Sztokholmskim. Jej fascynacja tańcem i muzyką tradycyjną rozpoczęła się w Rumunii w 1999 roku. Jeżdżąc po siedmiogrodzkich wsiach, słuchała wiejskich skrzypków i uczyła się tańczyć. Kilka lat później trafiła na Radomszczyznę, do regionu kajoków i spotkała Jana Gacę… Uczestniczka i animatorka wielu wydarzeń popularyzujących muzykę tradycyjną in crudo, szczególnie w ramach Stowarzyszenia Dom Tańca. Animatorka ruchu domów tańca w Polsce – m.in. organizatorka taborów Domu Tańca w Ostałówku, Becejłach i Sędku. Spiritus movens Ambasady Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie – miejsca spotkań, warsztatów i dyskusji, dedykowanego muzyce i kulturze wiejskiej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Tratwa” przy projektach edukacyjnych i w poszukiwaniach narzędzi do odtworzenia relacji społeczności wiejskich z ich dziedzictwem muzycznym (Wędrowny Uniwersytet Tradycji, Akademia Kolberga).