Jedzie wóz | I tia dana

Te polki zagramy na spotkaniu Orkiestry Taboru Kieleckiego podczas festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2018. Próba w sobotę 28 kwietnia. Szykujcie się!