Chłop Witkowskich

Między warsztatami a potańcówkami w pamiętnym roku 2013…
Chłop Witkowskich jest też na płycie Dansing.