U Marii Kowalik

Śpiewaczka ze wsi Sędek (woj. świętokrzyskie), której zawdzięczamy wiele melodii, przyśpiewek i barwnych opowieści o lokalnej muzyce i jej wykonawcach.